Ås_læringssenter_forsidebilde_nett_v

  

Velkommen til Ås læringssenter

Vi har et bredt opplæringstilbud til voksne.

Ås læringssenter har tilbud i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere. Vi tilbyr grunnskoleundervisning for voksne bosatt i Frogn, Vestby og Ås kommune. Dessuten er det mulig å ta kveldskurs i både engelsk og norsk. Vi har også spesialundervisning.

Les mer om tilbudet ved Ås læringssenter

Velkommen til oss!