icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
20161214_124741_1024x576

  

Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv for Ås kommune

Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 er en del av Ås kommunes handlingsprogram. Tiltaksplanen skal rulleres hvert år, og danner grunnlag for muligheter til å søke tilskudd som for eksempel spillemidler.

Ås kommune ønsker innspill til tiltak fra innbyggere, lag, foreninger, skoler m. fl. Hovedmålet med planen er å bedre mulighetene for rekreasjon og aktivitet i kommunen innenfor et bredt spekter av aktiviteter.

Akershus fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 som også legger føringer for Ås kommune. Denne planens visjon er «Aktiv i Akershus hele livet». De har også utarbeidet noen «peilemerker» som støtter opp om visjonen:

I Akershus er det

 • enkelt å være fysisk aktiv
 • enkelt å gå og sykle
 • enkelt å trene og konkurrere
 • enkelt å oppleve natur, stillhet og ro
 • enkelt å møte andre og være inkludert
 • enkelt å forene ulike aktiviteter

I tillegg til regionale planer, legger kommuneplanen føringer for prioriteringer i kommunen. Ås kommune skal

 • Legge til rette for at folk kan leve et godt og helsefremmende liv.
 • Prioritere gående og syklende.
 • Sikre god tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet, herunder merking av turstier.
 • Sikre en forsvarlig bruk av Bunnefjorden, Gjersjøen og Årungen som rekreasjonsområde.
 • Bidra til økt bruk av skogen og kulturlandskapet, ved tilrettelegging for ferdsel og opphold, i samarbeid med landbruket.
 • Sikre gode anlegg for rekreasjon og fysisk aktivitet i tilknytning til rehabilitering og nybygging av skoler og barnehager.

For å komme nærmere målene i kommuneplanen ønsker Ås kommune å prioritere innspill vedrørende oppgradering av ulike turveier, samt merking og skilting av turveier. Innspill vedrørende gang-/sykkelveier trenger ikke sendes til denne planen da det ivaretas av kommunens gå- og sykkelstrategi.

I forbindelse med utbyggingsprosjektene ved skolene i kommunen er ulike brukergrupper involvert for å sikre at skolene blir gode nærmiljøanlegg som kan brukes aktivt også utenom skoletiden.

Det er mulig å spille inn andre ønsker også, men innspill vedrørende tiltak på turveier vil bli prioritert. Rådmannen vil vurdere alle innspill og legge fram tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023 for politisk behandling før sommeren. Tiltakene i tiltaksplanen vil danne grunnlag for søknad om spillemidler, samt andre tilskudd.

Gjeldende tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv finnes her.

Eventuelle spørsmål vedrørende tiltaksplanen kan rettes til:

Martin Kvæstad, 64 96 24 29 / arntmartin.kvaestad@as.kommune.no

Forslagene må være innsendt innen 15. mars 2019.

Forslagene sendes per brev eller e-post til:

Ås kommune, Kommunalteknisk enhet, Postboks 195, 1431 Ås

e-post: post@as.kommune.no

Merk brev og e-post med saksnummer: 19/00198 – Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her