Stortinget

  

Stortinget stopper grensejusteringen mellom Ås og Ski

Flertallet i kommunalkomiteen på Stortinget stopper regjeringens arbeid med en grensejustering mellom Ås og Ski.

Det blir derfor ikke noe av at 2350 innbyggere i Ås blir en del av Norde Follo sammen med Ski og Oppegård. Et flertall bestående av Ap, Sp, SV, V og KrF i kommunalkomiteen ber regjeringen stanse arbeidet med grensejustering.

Ordfører Ola Nordal sier følgende til Ås Avis:

  - Jeg er veldig glad for at det har blitt et klart flertall mot denne grensejusteringen som i realiteten ville være en deling av Ås. Det er et fornuftig vedtak, og jeg forventer at regjeringen retter seg etter flertallet på Stortinget. I kommunen har vi vært litt på vent i påvente av en avgjørelse. Blant annet har kommunen ønsker om å bygge omsorgsboliger nord i kommunen, det prosjektet har vi satt på vent til grensejusteringen er avklart.