regulering

Ås kommunestyre vedtok reguleringsplan for Sjøskogenveien 2.

Møtet ble avholdt 25.10.2017, K-sak 51/17.Planområdet er på ca. 10 dekar og legger til rette for forretning og tjenesteyting, samt opprettholde dagens bensinstasjon og veiserviceanlegg.

Tips en venn Skriv ut

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no.

 

Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Vedlegg:
Saksutskrift - Kommunestyret 25.10.pdf
1. Reguleringsplan, revidert 12.09.pdf
2. Reguleringsbestemmelser, revidert 12.09.pdf
3. Planbeskrivelse, revidert 12.09.pdf