Kommunevåpen Ås

Kommunevåpen Ås

  

Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål

Du kan nå søke om økonomisk hjelp fra denne stiftelsen. Søknadsfrist: 1. september 2018. Les mer neste side.

Stiftelsens formål er å gi økonomisk hjelp til vanskeligstilte enkeltpersoner i Ås kommune. For eksempel de som sliter økonomisk på grunn av dårlig helse, funksjonshemming eller av ulike sosiale årsaker har en dårlig økonomi.

Søknadsfrist: 1. september 2018.

Detter er siste gangen det deles ut midler fra stiftelsen.

Søknaden sendes elektronisk på dette skjemaet: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=4782&externalId=0214&language=nb

På grunn av sensitive opplysninger, kan søknaden ikke sendes på e-post.