Kjernejournal illustrasjonstegning

Kjernejournal illustrasjonstegning

  

Ås kommunale fastlegekontor åpner 1. august 2017

Tirsdag 1. august åpner Ås kommunale fastlegekontor. De tar i mot pasienter fra og med fredag 1. september.

 

Kontaktinformasjon: Tlf. 64 97 43 20

Adresse: Tunveien 2 (Moer sykehjem, med egen inngang ved siden av hovedinngangen)