Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
Læringsmiljøkonferanse i Ås
  

Læringsmiljøkonferanse i Ås

Store sal var fylt med rundt hundre deltagere torsdag da oppvekst- og kultursjefen inviterte til læringsmiljøkonferanse i Ås.

Konferansen var for ansatte i skole og barnehage, PPS, helsetjenesten, ungdomshusene, kulturskolen, barnevernet, NAV, politikere og andre som jobber med barn og unge.

Temaet for konferansen var "God vilje er ikke nok" og "Å skape et læringsmiljø som responderer til de behovene barn involvert i mobbing har".

Arrangøren hadde fått med seg anerkjente og dyktige foredragsholdere:

Ella Maria Cosmovici Idsøe er professor i psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger.

Bodil Jenssen Houg er mobbeombud i Buskerud fylkeskommune, og har tidligere jobbet som skoleleder.

Kristin Andreassen Eide er rådgiver for bedre barnehage- og skolemiljø i Vestby kommune, og har tidligere jobbet i PPT.

Deltagerne var svært fornøyd med konferansen og foredragsholderne, og syntes de hadde et stort utbytte av dagen.

Les også om den nye "Handlingsplan for et godt psykososialt miljø i skolene og SFO" som nettopp er ferdig.