Dag 1 Psykologisk førstehjelp Follo illustrasjonsbilde
  

Ås kommune er vert for psykologisk førstehjelpskurs

Til sammen førti deltagere fra alle kriseteamene i Follo viser stor interesse for å lære mer om psykologisk førstehjelp under samlingen i Ås kulturhus.

Kirsti Sivola fra RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) er ansvarlig for det faglige innholdet. Kurset er idag og i morgen, onsdag. Målet er at deltagerne blir bedre i stand til å yte psykologisk førstehjelp, og å følge opp barn, ungdom, voksne, familier og grupper i akutte situasjoner.

For å nå målet kurses deltagerne i generell kriseforståelse, psykologisk førstehjelp og hvordan møte den rammede i den akutte fasen. Like viktig er hjelpen etter den akutte fasen.

Barn og ungdommer vies også oppmerksomhet, det samme med hvordan møte en familie i akutt krise. Deltagerne lærer også om hvordan de skal ivareta rammede grupper. Katastrofeberedskap og kriseteam er nok et tema. Å ivareta også den som er hjelperen, er naturlig nok viktig. Siste punkt på programmet er psykososial oppfølging.

Kurs for kriseteam i Follo.jpg