DPS Follo vår 2016 illustrasjonsbilde

DPS Follo vår 2016 illustrasjonsbilde

  

Å ta seg fram i livet - informasjonskvelder i Ski rådhus

Tre temakvelder for de som forholder seg til psykiske helseutfordringer.

9. februar 2016, klokken 18.00-21.00:

"Det er aldri for sent å snu" - hvordan skape håp om endring hos ungdom, foreldre og andre?.
Ved Aud Haugbjørg, Follo BUP

16. februar 2016, klokken 18.00-21.00
Vold i nære relasjoner
Ved Hildegunn Holm, leder i Follo barnevernvakt

1. mars 2016, klokken 18.00-21.00
Spillavhengighet
Hva er det? Hvordan kan det oppleves? Hvilke muligheter finnes

Alle arrangementene finner sted i kommunestyresalen i Ski rådhus, Idrettsveien 8. Les mer på www.ahus.no.

Last ned utskriftsvennlig plakat her.

Arrangør: Ahus ved Follo DPS, BUP og ARA. Kommunene Ski, Oppegård, Vestby, Ås, Frogn og Nesodden. Mental Helse og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helsevern (LPP). Målsetning: Øke kunnskapen og forståelsen for psykiske lidelser.

Målgruppe: Alle som er interessert i temaet. Undervisning og dialog: På hver kveld vil det være et innlegg fra helsepersonell, pasient/bruker og pårørende. Det er satt av god tid til spørsmål og svar. Gratis: Tilbudet er gratis og det vil bli servert kaffe og noe å bite i.