Åstorget 2 illustrasjonsbilde

Åstorget 2 illustrasjonsbilde Marianne Svensson

  

Informasjon om oppstart av byggearbeider Åstorget 2

Urbanium og Veidekke skal nå i gang med byggetrinn 2 på Åstorget.

Det skal bygges 31 selveierleiligheter med tilhørende parkeringsanlegg. Byggestart er 1. november og estimert byggetid er ca. 12 måneder. Anleggsområdet vil bli avsperret i byggeperioden og er skissert på vedlagt tegning. Det må påregnes noe ekstra trafikk og støy i byggeperioden.

Parkering på nordsiden av Rådhusplassen 11-27 og Raveien 2 er ikke tillatt. Det er viktig at dette overholdes for å unngå unødig trafikkaos. Se Riggplan Åstorget Bolig.pdf

Europark, v/Celine Skarderud, kan kontaktes hvis behov for parkering.

E-postladresse: celine.skarderud@europark.no, telefon: 22 05 75 00.

Det er mye ledig kapasitet i parkeringshuset i Ås Kvartal.

Dersom dere har spørsmål er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Oslo, 09.10.2014

Med vennlig hilsen
Urbanium AS
Karen Marie Vasli
mobil: 938 77 277, e-post: karen@urbanium.no