Orfører Johan Alnes åpner Ås mart
  

Åsmart'n åpnet

Ordfører Joahn Alnes åpnet den 34. Åsmart'n, og kommunens planavdeling orienterte om planer for utbygging i Ås sentrum.

Alnes håpet at innbyggerne ville benytte seg av alle tilbudene, slik at arrangementet vi avholdes også i flere år framvoer. Han roste også de mange frivilige som har bidratt, spesielt leder i den nystartede foreningen Åsmart'n; Bonzak Hammeraas.

Blant alle salsboder, og tivoli utenfor Åsgård skole, fant vi også tre representanter for kommunens planavdeling som hadde rigget seg til med informasjon om utbyggingsplaner i Ås sentrum. Plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug forteller at det har vært hyggelig å møte interesserte folk.

- Det som mange synes er litt vanskelig å forstå, er at vi får en så stor vekst i folketallet framover. Mange er nysgjerrige på planene for sentrum, og er opptatt av å bevare dyrket mark og grønne områder i sentrum av Ås. Vi er også tilstede fredag mellom kloken 15.00-18.00. Dere finner oss på nedsiden av hesteskulpturen. Vi hører gjerne på dine innspill, oppfordrer Løkhaug.

På bildet ser vi fra venstre: Plan- og utviklingssjef Greta Løkhaug sammen med avdelingsarkitektene Liv Marit Søyseth og Magnus Ohren.

2014-06-19 Ås mart'n (10).jpg