icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon
  

Felles visjon for grunnskolen i Ås

Ås-skolen – med blikket rettet mot fremtiden

Ås-skolen er solid og nyskapende og har blikket rettet mot framtidens utfordringer. Elevene har tro på seg selv og egne muligheter. De tar initiativ, er reflekterte, kreative, kritisk tenkende og har evne til å løse problemer.

I Ås-skolen brukes arbeidsmetoder som stimulerer til nysgjerrighet, trener tenkning og åpner for ny erkjennelse. Elevene filosoferer, undrer seg og får ny forståelse i gode dialoger med lærere som stiller spørsmål. Verden utenfor trekkes inn i skolen, og kulturfagene skaper liv og glede i læringsarbeidet. Elevene har et mangfold av uttrykksmåter og mestrer de grunnleggende ferdighetene som å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese, regne og bruke digitale verktøy. I Ås-skolen opplever elevene at det er trygt å møte utfordringer og ta sjanser.  Elevene vet hva som skal læres og får tilbakemeldinger som motiverer for videre arbeid.

Ås-skolen har et kunnskapsrikt, kompetent og ansvarsbevisst personale. De har god relasjonskompetanse og tar ansvar for relasjonens kvalitet i møte med elever og foresatte. Alle som jobber i Ås-skolen bidrar til en positiv profilering av virksomheten utad, og bruker ressursene i lokalsamfunnet aktivt til beste for elevenes utvikling. Personalet får nødvendig kompetanseheving, utnytter hverandres kunnskap og erfaringer på de ulike læringsarenaene og ved å jobbe godt i team.

I Ås-skolen er det tydelig ledelse på alle nivåer, og alle ledere vet hva som forventes av dem. Det er felles forståelse av hva som er god ledelse og hva som må prioriteres. Lederne har tid til å følge opp sine ansatte og være støttespillere samtidig som de utfordrer, ansvarliggjør og er gode sparringspartnere.

Det er gjennom de menneskelige ressursene framtiden skapes. I fellesskap nyter vi godt av hverandres kompetanse, inspirerer hverandre og finner de gode løsningene på tvers i organisasjonen. Vi drar i samme retning, og utnytter friheten vi har til gode lokale løsninger.

KJERNEVERDIER FOR GRUNNSKOLENE I ÅS:

  • Vi behandler hverandre med respekt
  • Alle opplever tilhørighet i fellesskapet
  • Vi har et trygt læringsmiljø og liker utfordringer
    • Vi er selvstendige, positive, nysgjerrige, samhandlende og løsningsorienterte
    • Vi vektlegger refleksjon og kritisk tenkning og arbeidsmetoder som stimulerer