Gatebilder Åstorget Sentrum Nord

Gatebilder Åstorget Sentrum Nord Ivar Ola Opheim

  

Ås kommune vil ha blest og engasjement rundt Ås sentrum!

Plan- og utviklingsavdelingen ønsker å profilere Ås kommune på Ås mart`n 14.-16. juni 2012.
Det er mye som skjer i Ås sentrum nå, og siden det er vedtatt å starte opp områderegulering av sentrum, vil vi informere om dette og andre planprosjekter, som pågår og som er planlagt i nær framtid.
Vi vil ha et opplegg hvor innbyggere gis mulighet til å bruke bilder og tekst for å illustrere hvilke kvaliteter, muligheter og forbedringspotensial de ser i sentrum. Innbyggernes meninger og prioriteringer vil være et verdifullt grunnlag for planprosjektene vi skal gjennomføre.
 
Vi setter opp en egen stand, som skal være betjent torsdag og fredag kl. 15.00-19.00 og lørdag kl. 12.00-17.00 (med et visst forbehold). Både administrasjonen og politikere vil stå på standen.
 
Hvis du ikke har anledning til å komme på Ås Mart’n, vil vi gjerne at du sender oss svar på følgende spørsmål:
Hva mener du er det fineste i Ås sentrum i dag, som det er viktigst å bevare i fremtiden?
Hva mener du er det viktigste å få gjort noe med i sentrum, som man bør prioritere å oppgradere først?

Send svaret på e-post til greta.elin.lokhaug@as.kommune.no,