Børge Løvdal Eilertsen

Børge Løvdal Eilertsen

  

Ås melder seg inn i Nasjonalt nettverk for sykkelbyer i Norge

Medlemskapet anses som et positivt tiltak i tråd med Ås kommunes overordnede målsetninger.

Medlemskap i Nasjonalt nettverk for sykkelbyer anses som et positivt tiltak i tråd med Ås kommunes overordnede målsetninger. I Kommuneplan 2011-2023 (s. 7) er det lagt inn følgende under prioriterte områder: "Det skal være enkelt å gå eller sykle til skole, butikk og fritidsaktiviteter. Turstier, snarveier, gang- og sykkelveier skal derfor prioriteres." Videre er følgende tiltaksmål vedtatt i kommunens Klima og energiplan 2009-2012 (s. 50):

"Kommunen skal prioritere tilrettelegging og stadig forbedre forhold for syklende og gående."

Medlemskapet anses å ville gi kommunen et godt grunnlag til fremtidig arbeid med å bedre sykkeltilbudet gjennom kompetanseheving og nettverksbygging. Medlemskapet har ingen økonomiske konsekvenser.  

Børge Løvdal Eilertsen er sykkelkontakt i Ås kommune. Han jobber ved kommunalteknisk avdeling.

Her kan du lese mer om sykkelbyprosjektet.

Vil du vite mer om syklingens positive helseeffekter, les her.