icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barn, unge og familie   ›   Helsestasjon ungdom og studenter   ›   Andre tilbud til ungdom i Ås
  

Oversikt over tilbud til ungdom i Ås

Ungdomshusene i Ås

Ungdomshusene er et tilbud til deg i alderen 13-18 år, dvs. fra du begynner i ungdomsskolen til ut det året du fyller 18 år. Gratis adgang. Alle brukere skal være registrert ved inngang og du får et brukernummer for hele skoleåret.

Rudolf ungdomshus

  • Ungdomsskole/videregående
  • Inngang fra skolegården på Nordbytun.
  • Telefon: 64 96 44 88 i åpningstiden

Sesong som skolene

Kontakt: Anette Cordtsen, anette.cordtsen@as.kommune.no

Midtgard ungdomshus

  • Ungdomsskole/videregående
  • Skoleveien 5, Ås

Sesong som skolene

Kontakt: Niklas Erdal
Nicklas.Erdal@as.kommune.no

Les mer om innholdet og tilbudet i ungdomshusene

Ås kulturhus

Ås kulturhus har arrangementer, konserter og forestillinger. Ås kinoteater ligger også i Ås kulturhus.

Se kulturhusets nettsider for mer informasjon om program og priser

Ås bibliotek

Ås bibliotek

Moerveien 1, 1430 Ås
as.bibliotek@as.kommune.no
Telefonnummer: 64 96 23 72
Postadresse: P.b. 54, 1431 Ås

Nordby bibliotek

Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro
nordby.bibliotek@as.kommune.no
Telefonnummer: 959 51 900
Postadresse: P.b. 3, 1429 Vinterbro

Kulturskolen

Bankveien 1, 1430 Ås
Telefon: 64 96 23 90
kulturskolen@as.kommune.no

Idrettslag i Ås

Liste over andre lag og foreninger i Ås

Kirken

Kirken har også litt ungdomsarbeid.

For ungdom i alderen 13-19 år:

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/as-kirkelige-fellesrad/vare-aktiviteter/barn-og-unge/klubben/

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/as-kirkelige-fellesrad/vare-aktiviteter/barn-og-unge/krik/

  • D41 og KRIK har felles instagramkonto («D41 ÅSOME og KRIK Ås») og snapkonto («D41 ÅSOME»)

 

For studenter:

Studentprestene på Facebook:

https://www.facebook.com/studentprestvednmbu

Og Instagram:

«Studentprestene ved NMBU»

Steder å ta kontakt hvis noe er vanskelig

Alarmtelefon for barn og unge (nasjonal)

Telefonnummer: 116 111

Krise- og incestsenteret Follo

Telefon: 64 97 23 00

Se oversikt over andre steder å ta kontakt hos Rådet for psykisk helse