Resultat forhåndstemming i Ås

Her er resultatet for forhåndstemmene i Ås kommune, uten rettinger.

Partiliste     Sum     Sum      Stemm %
 
Det norske Arbeiderparti   391   0   391   0   0   0   391   0   391    32.61
Sosialistisk Venstreparti   152   0   152   0   0   0   152   0   152    12.67
Senterpartiet   107   0   107   0   0   0   107   0   107    08.92
Kristelig Folkeparti   66   0   66   0   0   0   66   0   66    05.50
Venstre   109   0   109   0   0   0   109   0   109    09.09
Høyre   236   0   236   0   0   0   236   0   236    19.68
Fremskrittspartiet   107   0   107   0   0   0   107   0   107    08.92
Miljøpartiet De Grønne   31   0   31   0   0   0   31   0   31    02.58
 
Totaler (for kommunen)..   1,199   0   1,199   0   0   0   1,199   0   1,199