Statens vegvesen logo

Statens vegvesen logo

  

Ås har de fineste alléene i Follo

I følge en pressemelding fra Statens vegvesen, har Ås den fineste alléen i Follo. Den finner vi i Kongeveien.

– Vi har registrert 15 alléer og trerekker i Ås. En av disse har fått toppkarakter og er dermed et eksempel på en svært flott allé, som har stor kulturhistorisk verdi og stor verdi for landskapet den står i, sier Nils-Erik Bogsrud, som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Akershus, i en pressemelding.

Du kan lese mer om saken på nettsidene til Østlandets Blad.