Ås rådhus

Ås rådhus

  

Ås blant landets mest bærekraftige kommuner

Ås kommune er den syvende mest bærekraftige kommunen i Norge, ifølge en undersøkelse gjennomført av Vista Analyse.

 Undersøkelsen er en måling av norske kommuners bærekraft og evne til vekst, basert på indikatorer for arbeidsmarked, kompetanse, demografi og økonomi. Undersøkelse er gjennomført av Vista Analyse på oppdrag fra NHO.

Les mer om undersøkelsen i nettutgaven til Ås Avis.