Bilde fra åpning av utstilling om Ås framtid

Bilde fra åpning av utstilling om Ås framtid

  

Se landskapsstudentenes visjoner for Ås sentrum

Nå kan du se digitaliserte versjoner av studentenes arbeid som ble stilt ut på Ås stasjon i høst.

Det ble laget ti utkast fra studentene ved UMB i fjor høst. Disse vil kommunen bruke i sitt arbeid med ny kommuneplan for Ås sentrum.

Ønsker du å lese mer om utstillingen i fjor høst, kan du følge denne linken.