Illustrasjonsbilde til eFaktura

Illustrasjonsbilde til eFaktura

  

Ås innfører eFaktura

Ås kommune kan nå tilby eFaktura ved utsending/ betaling av regninger.

Neste gang du betaler en regning i nettbanken fra Ås kommune, vil du få tilbud om å opprette eFaktura avtale med kommunen. Dersom du inngår slik avtale vil du for fremtiden få alle regninger fra kommunen som eFaktura direkte i nettbanken din. 

Dersom du har avtalegiro avtale med kommunen på enkelte regningstyper vil du i fremtiden få regningen tilsendt som eFaktura i nettbanken din, og den vil bli trukket på forfallsdatoen i følge din avtale om avtalegiro med kommunen.  Det vil ikke stå på fakturaen at det er avtalegiro, men det vil stå i epost varselet som blir sendt deg fra banken når du mottar fakturaen.

Her kan du lese mer om eFaktura.