Teater for kvinner illustrasjonsfoto

Teater for kvinner illustrasjonsfoto

  

Teatergruppe for kvinner - Nytt prosjekt i Follo/Ås

Akershus Teater starter opp med P:UNKT prosjekt i Follo/Ås for kvinner fra 16 år.
Vi arrangerer workshops for alle som vil være med. Du kan møte opp mandag 7. februar eller fredag 11. februar kl.09.00-11.30 på Kulturskolen i Ås.
 
Når kurset er over, plukker instruktøren ut en gruppe av de som er interessert i å fortsette. Det er 12 stykker som får dette tilbudet, Denne gruppa skal sammen med instruktøren lage en forestilling ut ifra deltagernes egne historier og ideer.
 
Hvis man har meldt sin interesse og blir valgt ut til å delta, forventes det at man følger prosjektet helt frem til premiere og forestillinger i siste halvdel av oktober (senest til 15. nov). Øvelsene følger vanlig skoleferie, men det vil bli noen helgesamlinger og også flere prøvedager i de to siste ukene frem mot premiere. Prøveplanene vil være klare i god tid. Det koster ingenting å delta på P:UNKT.
 
Faste øvelser vil bli på mandager kl.12.00-14.00 fra 14. februar på Kulturskolen i Ås (ingen øvelse i vinterferien).
P:UNKT 2011 i Follo er et samarbeid med kulturskolen og voksenopplæringen i Ås.
 
Hvis du er interessert så kontakt instruktør
Helene Bjørneby på tlf. 990 26 767
 
Du kan lese mer om P:UNKT på www.akershusteater.no
 
 
Hilsen
Nina Langfeldt
Prosjektleder
Akershus Teater
telefon: 66 93 66 04/932 10 750
www.akershusteater.no