Lokalhistorisk arkiv illustrasjon

Lokalhistorisk arkiv illustrasjon

  

Ås kommunes lokalhistoriske arkiv er nå på nett

Arkivets egen hjemmeside er nå tilgjengelig for publikum med informasjon om hva det omfattende arkivet rommer.

Ås kommunes lokalhistoriske arkiv (Åkla)  ble startet i 1984. Åkla var et av de første lokalhistoriske arkiver i Norge, og en sentral pådriver for opprettelsen av Landslaget for lokal- og privatarkiver, som ble stiftet på et møte i Ås Rådhus 6. september 1986.

Åkla har til sammen over 160 privatarkiver og til sammen mer enn 12.000 fotografier samt diverse samlinger. Åklas viktigste oppgave er å samle inn, registrere og å oppbevare ikke-offentlige arkiver fra Ås kommune, samt å formidle og tilgjengeliggjøre dette for publikum. I disse dager er en viktig del av arbeidet ved arkivet  å komme på nettet, samt å bistå lokalhistoriker Knut Dørum med siste bind av bygdehistorien, som omhandler perioden 1940-2000.

I februar 2010 vil Lokalhistorisk arkiv flytte fra dagens tilhold i DNBNoR til det nye kulturhuset . Dette vil innebære en samlokalisering med. Hjemmesiden er fortsatt under utarbeidelse, derav manglende innhold på enkelte punkter.

Du finner linken til arkivet under kommunens hjemmeside, "Tjenester" i venstre margen, se underpunkt "Kultur og fritid", der finner du "Lokalhistorisk arkiv".