30 km/t illustrasjon, skilt

30 km/t illustrasjon, skilt

  

Utvidet fartsgrensesone 30 km/t i Ås sentrum

Eksisterende fartsgrensesone i Ås sentrum er utvidet.
Det betyr at hele Brekkeveien fra Esso og gjennom sentrum er innlemmet i fartsgrensesone 30 km/t. Dette er gjort av hensyn til boligbebyggelsen i sentrum og for å oppnå et enklere fartsgrenseregime i sentrumsområdet.