icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Omsorg   ›   Velferdsteknologi i Ås kommune

Velferdsteknologi i Ås kommune

Ås kommune satser på bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Dette skal bidra til at innbyggerne kan oppleve økt frihet, trygghet og mestring av eget liv og helse. Bruk av velferdsteknologi skal også bidra til bedre ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestene.

Tips en venn Skriv ut

Hva er velferdsteknologi, og hvorfor ta det i bruk?

Velferdsteknologi er løsninger som fremmer mestring av eget liv og helse, og bidrar til økt trygghet, aktivitet og sosial deltakelse. Teknologien skal også støtte pårørende og ansatte i helse- og omsorgstjenestene i oppfølgingen av personer med hjelpebehov. Velferdsteknologi skal legge til rette for at innbyggerne kan bo hjemme lengst mulig.

Innføringen av velferdsteknologi skal føre til effektiv ressursutnyttelse, og til mer tilgjengelige og bedre tjenester. Tiltaket blir et viktig virkemiddel til å sikre et fremtidsrettet og bærekraftig kommunalt tjenestetilbud.

Eksempler på velferdsteknologi

Det finnes mange ulike typer velferdsteknologi. Her er noen aktuelle eksempler:

 • Mobil trygghetsalarm med GPS som bla. gjør det mulig for personer med tidlig demens å fortsette å gå tur og være aktive utendørs.
 • Elektronisk medisindispenser som gjør det enklere å huske å ta medisin og varsler pårørende eller helsepersonale dersom medisinen ikke blir tatt.
 • Kamera- og sensorløsninger som gjør det mulig å følge opp personer som har behov for regelmessig tilsyn uten å være fysisk tilstede.
 • Elektroniske låser gir f.eks. ansatte i hjemmetjenesten sikker og enkel tilgang til boligen til innbyggere som mottar tjenester.
 • Robotstøvsugere, robotgressklipper og annen robotteknologi som kan assisterer med praktiske gjøremål.

Velferdsteknologi egner seg for mange ulike funksjonsutfordringer og kan brukes av personer i alle aldre. Noen av løsningene er en del av det kommunale tjenestetilbudet, som for eksempel mobil trygghetsalarm. Andre løsninger er mer aktuelle for innbyggerne å anskaffe selv, som for eksempel robotgressklipper.

Hva gjør vi i Ås?

Innføringen av velferdsteknologi er godt forankret i kommunen både politisk og administrativt, og det er avsatt penger til tiltaket over en 4-årsperiode. Arbeidet startet høsten 2017, og før jul 2018 skal grunnlagsarbeidet for anskaffelse og innføring være klart. De første løsningene er planlagt tatt i bruk sommeren 2019.

Hvilke løsninger skal vi begynne med?

Basert på nasjonale anbefalinger fra Helsedirektoratet og kartlegging av behov i kommunen skal vi i første omgang innføre:

 • Mobil trygghetsalarm med GPS.
 • Elektronisk medisindispenser.
 • Kamera- og sensorløsninger for digitale tilsyn.

I tillegg vil kommunen fortsette med å bytte ut analoge trygghetsalarmer med digitale alarmer. Tilbudet om velferdsteknologi vil i første omgang være rettet mot hjemmeboende.

Samarbeid i Follo og nasjonalt

Ås deltar i et interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Follo som løper frem til 2020. Folloprosjektet er knyttet opp mot Nasjonalt velferdsteknologiprogram som er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

Kontaktpersoner

Tora Marie Omvik Johansen (prosjektleder for velferdsteknologiprosjektet i Ås kommune)

 • e-post tora-marie.johansen@as.kommune.no
 • telefon 64 96 25 92

Øystein Dale (rådgiver på velferdsteknologi i Ås kommune)

 • e-post oystein.dale@as.kommune.no
 • telefon 474 66 750