hei og hallo

hei og hallo

  

Ås kommune lanserer ny stipendordning

For de som vil ta sykepleier- eller vernepleierutdanning på deltid i løpet av 4 år,
etableres det nå stipendordning for ansatte assistenter og hjelpepleiere /omsorgsarbeidere /helsefagarbeidere/miljøarbeidere i helse og sosialetaten i Ås kommune.

Helse- og sosialetaten har et kompetanseutviklingsfond som skal finansiere stipendene. Ordningen gjelder fra høsten 2009. Søknadene behandles og tildeles av helse og sosialsjefen.

For fullstendige kriterier for stipendordningen, klikk her. (DOC) (PDF)

(Pdf-versjon - klikk her.)