icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Andre nyttige sider   ›   Gifte seg i Ås kommune
vigsel[1]

Gifte seg i Ås kommune

Fra og med 1. januar 2018 overtar kommunene vigselsretten fra tingretten. Det betyr at borgerlige vielser i Ås gjennomføres av kommunen.

Tips en venn Skriv ut

Hvem kan gifte seg i Ås kommune?

Det er gratis å gifte seg i Ås for kommunens egne innbyggere innenfor tidene og stedet som blir satt av kommunestyre, og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, og som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Ås kommune. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i Ås.

Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Før dere kan gifte dere

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår.

Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt

Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider: http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/ 

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Hvor og når kan vi gifte oss?

Vielsen foretas normalt i Ås rådhus og kulturhus. Dersom brudeparet ønsker å ha vielsen i et annet lokale eller utendørs, så åpner Ås kommune for det. Dette avtales med kommunen på forhånd.

I 2018 gjennomføres vigler en fredag i måneden mellom kl. 10 og kl. 15.

Følgende fredager er satt av:

 • Fredag 26. januar kl. 10-15
 • Fredag 16. februar kl. 10-15
 • Fredag 16. mars kl. 10-15
 • Fredag 27. april kl. 10-15
 • Fredag 25. mai kl. 10-15
 • Fredag 22. juni kl. 10-15
 • Fredag 10. august kl. 10-15
 • Fredag 24. august kl. 10-15
 • Fredag 21. september kl. 10-15
 • Fredag 26. oktober kl. 10-15
 • Fredag 23. november kl. 10-15
 • Fredag 14. desember kl.10-15

Ås kommune vil ta et gebyr på kr.1000,- for vigsler av brudepar utenom ordinær arbeidstid og utenfor kommunens lokaler, samt brudepar fra andre kommuner.

Pynt, dekorasjoner, musikk eller andre kunstneriske innslag sørger brudeparet for selv.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Paret må fremvise gyldig prøvingsattest og gyldig legitimasjon som pass, sertifikat eller bankkort med bilde. Legitimasjon og navn på prøvingsattest må stemme overens.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.
Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker at vigsler skal lese et dikt under seremonien, kan dette avtales på forhånd. Ønsker dere musikk, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom og besørges av brudefølget.

Ordfører eller varaordfører vil være den som utfører seremonien.

Bryllupsreise? Husk nytt pass hvis du har endret navn

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt disktrikt.

Reglementet

Reglementet for vigsler i Ås kommune ble fastsatt av kommunestyret 13.12.2017 og kan leses her.

Henvendelser kan sendes til post@as.kommune.no 

Forskrift om kommunale vigsler https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-18-1421?q=vigsler

Her kan du laste ned søknadskjema for vielse i Ås kommune. (DOC) (PDF)