icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Kultur   ›   Ås internasjonale kultursenter   ›   Kultursamarbeid Ås-Nyanga/Cultural cooperation Ås-Nyanga
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
nyanga
Barn i Nyanga
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Nyanga[1]
Barn i Nyanga
Nyanga
Barn i Nyanga
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
nyanga
Barn i Nyanga
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Nyanga[1]
Barn i Nyanga
Nyanga
Barn i Nyanga
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
Åsgård skole oppvisning sammen med elever fra Cape Town
  

Kulturutveksling lokalsamfunn til lokalsamfunn

Etter flere tidligere positive erfaringer med samarbeid med kunstnere og kulturarbeidere fra Nyanga Township i Cape Town, Sør-Afrika, inngikk Ås internasjonale kultursenter høsten 2015 en samarbeidsavtale med Nyanga Arts Development Centre og Depatments of Arts and Culture i Sør-Afrika.

I 2016 gjennomføres et pilotprosjekt, lokalsamfunn til lokalsamfunn, som kan føre til et større kompetanseutvekslingsprosjekt ved utveksling av kunstnerisk og pedagogoisk kompetanse og med dette jobbe forebyggende blant barn og unge. I pilotpriosjektet har artister og pedagoger fra Kulturskolen i Ås, som også jobber i "Den kulturelle skolesekken", vært i Nyanga og jobbet inn i skolene der sammen med artister fra Nyanga Arts Development Centre. Videre har artister og pedagoger fra Nyanga Arts Development Centre besøkt Ås og jobbet inn på Kulturskolen og inn på  grunnskolen i "Den kulturelle skolesekken".

Vi håper at pilotprosjektet vil resultere i at flere Kulturskoler i Norge og flere lokalområder i Sør-Afrika knytter kontakt og gjennomfører en utvekslingsprogram med kompetanseoverføring av kunstnerisk og pedagogisk kompetanse og med dette jobbe forebyggende blant barn og unge i lokalsamfunnene. 

English:

Culture exchange communities to communities

After several previous positive experiences with cooperation with artists and cultural workers from Nyanga township in Cape Town, South Africa, signed Ås International Cultural centre autumn 2015 a cooperation agreement with Nyanga Arts Development Centre and department of Arts and Culture in South Africa.

In 2016 carried out a pilot project, communities to communities, which can lead to a greater knowledge exchange project for the exchange of artistic and educational competence and with this work on prevention among children and youth. In this pilot project have artists and educators from Ås, who also works in "The Cultural Rucksack", been in Nyanga and worked into the schools together with artists from Nyanga Arts Development Centre. Moreover, artists and educators from Nyanga Arts Development Centre visited Ås and worked in Ås music and Arts School and in the primary school.

We hope that the pilot project will result in that more Music and Arts Schools in Norway and more local areas in South Africa related contact and conduct an exchange program with the competence of artistic and pedagogical competence and with this work on prevention among children and young people in local communities.

للمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هنا