Kulturskolen i Ås/ Ås music and arts school

Fritidstilbud for barn og unge/ free time offers for children and young people. Lenke til Kulturskolens side/link to Ås music and arts school.

Kulturskolen i Ås har fritids tilbud til barn og ungdom fra 4  til 19 år. Ås internasjonale kultursenter er en del av Kulturskolen i Ås og her tilbys det fritidstilbud for barn og ungdom  i tillegg til at det finnes tilbud for hele familien.

Kulturskolen har tilbud innen dans, visuell kunst, teater, band, piano, gitar, cello, fiolin, bass, trekkspill, waldhorn, trombone, baryton, tuba, klarinett, saxofon, fløyte, trompet og slagverk. Kulturskolen har også musikkgrupper for de under og over skolealder. Ta kontakt på 64962390 eller kulturskolen@as.kommune.no for mer informasjon.

In English:

Ås music and arts school has activities for children and youth from 4 to 19 years. Ås International Arts Centre is located in the school and offers the  facilities for children and adolescents and for families too.

Ås music and arts school has activities in dance, visual arts, theater, band, piano, guitar, cello, violin, bass, accordion, waldhorn, trombone, baritone, tuba, clarinet, saxophone, flute, trumpet and percussion. We also have music groups for those under school age and above. Contact us at 64 96 23 90 or kulturskolen@as.kommune.no for more information.

للمزيد من المعلومات باللغة العربية إضغط هن