icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Helse   ›   Fysio- og ergoterapi, kiropraktor   ›   Fysioterapeuter i Ås

Fysioterapeuter i Ås

Tips en venn Skriv ut

Fysioterapeuter i Ås kommune med driftstilskuddsavtale

Oversikt over fysioterapeuter
Institutt Ansatte Kontaktinformasjon
Vinterbro fysikalske institutt Opsal, Arnfinn

Sjøskogenveien 7, 1407 Vinterbro

64 94 64 05         

Smertefri fysikalske institutt Berglund, Arve Christian

Tamburveien 5, 1406 Ski

smertefri.fysikalske@gmail.com

64 94 18 88

SMS: 476 26 775
Ås fysioterapi - og treningssenter

Glosimot, Yngvar (generell fysioterapi)

Guttormsen, Cecilia (generell fysioterapi, AktivA)

Hammer, Christian (manuellterapeut, diagnostisk ultralyd, injeksjonsbehandling)

Hammermo, Olof (manuellterapeut, diagnostisk ultralyd)

Solli, Heidi (generell fysioterapi, permisjon)

Vestli, Ingunn Møller (psykomotorisk fysioterapeut)

Ystgaard, Line (manuellterapeut, idrettsfysioterapi, diagnostisk ultralyd, injeksjonsbehandling

Myrveien 10, 1430 Ås

aasfysio@gmail.com

Nettside: www.aasfysio.no

64 94 29 00
Ås fysikalske institutt

Norderval, Solveig
Fysioterapeut med spesialisering i Lymfedrenasje
solveig@aasfysikalskeinstitutt.no

Børnes, Ingeborg
Fysioterapeut med master i Muskel og skjelett
ingeborg@aasfysikalskeinstitutt.no

Steigen, Laila Beate
Manuellterapeut, Spesialist i Idrettsfysioterapi, Videreutdanning i Kognitiv terapi
lbs@aasfysikalskeinstitutt.no

Rasmussen, Birthe
Fysioterapeut, generell fysioterapi
birthe@aasfysikalskeinstitutt.no

Torgersen, Tom Erik
Fysioterapeut, generell fysioterapi
tomerik@aasfysikalskeinstitutt.no

Moerveien 14, 1430 Ås

64 94 05 04
Bakkefysio

Christian Bakke
Generell fysioterapi
Helhetlig Hjerterehabilitering
Aktiv A terapeut
Diagnostisk Ultralyd
Gruppetimer for Hjerte, Lunge, Revmatisme, KOLS

Brekkeveien 5B (gågata),
1430 Ås

64 94 14 30

905 59 471

post@1plan.no

www.1plan.no

 

Kommunale fysioterapeuter

Ås kommune har 6 personer som gir fysioterapitjenester i kommunal regi. 3 barnefysioterapeuter som yter tjenester til barn i alderen 0-18, og 3 personer som gir tjenester til voksne over 18 år. Den kommunale fysioterapitjenesten gir i hovedsak tjenester til de som ikke kan nyttiggjøre seg at den private fysioterapitjenesten ved et institutt.

Den kommunale fysioterapitjenesten holder til på Moer Sykehjem, du kan lese mer om hvordan de er organisert og kontaktinformasjon her.

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi

  • Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/klientsituasjoner.

  • Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon

  • Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

  • Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.

  • Fysioterapeuter kan legge til rette for – og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.

  • Hensikten med fysioterapi er å optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.

  • Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterapeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, samt brukerens egne preferanser.

  • Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærminger for å stimulere til lærings- og endringsprosesser som kan bidra til best mulig funksjon.

    De kommunale fysioterapeutene er organisert i enhet for folkehelse og frivillighet, og lokalisert ved Moer sykehjem. For nærmere informasjon se tjenester fra A-Å – fysioterapi.