icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Barnehage   ›   Felles informasjon for barnehagene i Ås
Plan overgang barnehage - SFO-skole

Plan for overgang barnehage - Skole/SFO

Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/SFO, ønsker Ås kommune å styrke samarbeidet mellom barnehage og skole/SFO. Målet er å sikre hvert enkelt barn en god overgang og skape en større helhet og sammenheng i barns oppvekstmiljø.

Publisert: 29. januar 2018
Hovedopptak barnehage, barn som leker

Informasjon om samordnet barnehageopptak

Her finner du informasjon om rett til barnehageplass og om hovedopptaket.
In English

Publisert: 09. februar 2017
Illustrasjonsbilde for IST, administrativt system for barnehage, SFO og skole.

Oppvekstportalen for barnehage og SFO

Ås kommune har et felles system for opptak og administrasjon av barn i barnehage og SFO.

Publisert: 09. januar 2017
Fotografi av termometer

Sykt barn - hva gjør du?

I informasjonsbrosjyren, som du kan laste ned på neste side, finner du retningslinjer for hva du bør gjøre dersom barnet blir sykt.

Publisert: 28. august 2015
Illustrasjonsbilde for barnehagene i Ås

Foreldrebetaling i barnehager i Ås

Her kan du lese om foreldrebetaling i barnehage og om ordningene for redusert betaling.

Publisert: 15. juni 2015

Skoleruta og barnehageruta for Ås kommune

Her finner du oversikt over ferie og fridager for barnehager, skoler og SFO.

Publisert: 21. mai 2015

Søke om ny plass, overføring eller endret oppholdstid i barnehagen

Kommunen bruker et fullelektronisk opptakssystem for søknad om barnehagplass.

Publisert: 19. mai 2015