Burot

Burot

  

Burotaksjonen 2016

Velforeningene og turlaget i Ås inviterer til et krafttak for å hjelpe burotallegikere lørdag 4. juni klokken 12.00-14.00.

Lørdag den 4. juni 2016 vil Ås kvinne- og familielag gå sammen med en del frivillige organisasjoner om en burotaksjon. Formålet er å luke vekk burot fra steder hvor vi alle ferdes. Burotpollen kan gi allergiplager og derfor bør plantene fjernes tidlig i sesongen, før de er kommet i blomst, og mens de er lette å dra opp.

Aksjonen varer fra klokka 12 til 14.

Burotaksjonen 2016 tar sikte på å få med velforeningene i bygda til felles innsats for lokalmiljøet.

Vi håper at vellene selv kan skaffe kjøretøy med tilhenger for å frakte bort plantene til et dertil egnet sted og sørge for bortkjøringen i sitt område.

Og at innbyggerne i Ås ser positivt på dette tiltaket til beste for dem som sliter med burotallergi. Kom og bli med på å ta et tak sammen med oss denne lørdagen. Når vi er mange, går arbeidet raskt unna.

Skoler og barnehager i Ås har sin aksjon fredag den 3. juni.

Med vennlig hilsen Burotaksjonen 2016

Arrangører: Ås Kvinne- og familielag, Ås Hagelag, Ås Sanitetsforening, Ås Bygdekvinnelag

Kontaktperson: Sigrid Goffeng telefon: 64 94 15 42, Anna Solberg telefon: 64 94 30 66

I samarbeid med Norges astma og allergiforening