icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Brunskogsnegler er en fremmed art i Norge med stor formeringsevne. Foto: Jim Greatorex

Brunskogsnegler er en fremmed art i Norge med stor formeringsevne. Foto: Jim Greatorex

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl, eller mordersnegl som den også kalles trives veldig godt i været vi har om dagen. En vinter med mye snø og sen snøsmelting har dessverre gitt gode isolerende forhold for overlevelse i vinter.

Tips en venn Skriv ut

Hvordan bekjempe brunskogsnegler

Det finnes ikke en vidunderkur for å bli kvitt brunskogsnegl. Man må enten belage seg på en stor innsats eller bruke en del penger for å få jobben gjort. Det er særlig krevende å bli helt kvitt sneglen, så målet bør være å redusere antallet til et akseptabelt nivå og å hindre videre spredning.

Det er mange kreative metoder og ulik grad av innsats og ressursbruk. Det er viktig at alle bidrar med det de har mulighet til og at metodene som benyttes er miljøvennlige og etisk forsvarlige.

Et viktig moment med bekjempelsen er at hele nabolag snakker sammen og bidrar mot felles mål.

Aksjoner og samarbeid

Ås kommune bidro til bekjempelse av brunsnegler med utdeling av nemaslug både i Ås sentrum og ved Sjøskogen skole høsten 2017. Svært mange kom og hentet nemaslug til sine boliområder. Vi forsøkte oss på en ny runde i mai, men på grunn av det tørre været må vi utsette dette frem til det kommer noe mer fuktighet. Vi er avhengige av frivillige til å hjelpe til med planlegging og utdeling så ta kontakt med frivillig@as.kommune.no. Det vil bli utdeling av nemaslug (nematoder) til hageeiere og velforeninger som har problemer med brunsnegl. Mer info kommer.

En viktig ingrediens i en vellykket bekjempelse av brunskogsnegl er å samarbeide med naboene. Det hjelper lite å bekjempe snegler kun i sin egen hage, når de kan yngle og bli mange hos naboen. Mange lokallag, nabolag og kommuner har dratt i gang felles aksjoner for å motivere hverandre til å ta i et tak. Noen få personer drar det i gang med å f. eks. kjøpe inn sneglemiddel, henge opp plakater, informere på sosiale medier og sørge for samordning av aksjonen.

Flere kommuner har i de siste årene blitt med og bidratt i aksjoner mot brunskogsnegl. De bidrar med informasjon og tilrettelegging for en større aksjon i kommunen. Dette har i mange tilfeller bestått i å dele ut Nemaslug® fra servicetorg eller sentrale deler av kommunen 1-3 ganger i sesongen.

I Drammen ble det gjennomført en omfattende aksjon av en bydel, Konnerud. De ble sponset av Drammen kommune. De blandet avkok fra korn, vørterøl og flere pakker med Nemaslug® i en betongbil. Dette ble en tykk masse som ble delt ut som baller til ti ulike nabolag i Konnerud. Etter endt sesong opplevde de at det ble færre snegler. I tre av nabolagene hadde de hatt en klar reduksjon.

Forebygging

Sjekk plantene grundig ved kjøp
Brunskogsnegler sprer seg via planter og jord. Dersom en ikke har brunskogsnegler i hagen enda, bør man være særlig påpasselig ved kjøp av nye planter. Pottene og eventuelle plantebrett må sjekkes for blindpassasjerer. Nyinnkjøpte planter bør helst settes i karantene. De kan f.eks. plasseres i et vannbad en ukes tid hvor man da går over plantene og pottene ofte, særlig om kvelden og tidlig morgen. Dersom man finner snegler bør alle plantene returneres.

Tilpass hagen
Fuktighet på bakken er svært viktig for at sneglene skal trives. Alt som kan gjøres for at det tørker opp etter nattedogg og regnvær er derfor en stor fordel. Dette kan gjøres ved å holde all vegetasjon kortklipt, og klipp vekk nederst på busker og hekker. Bortsett fra en kortklipt plen, sørg for at det er et luftig sjikt i vegetasjonen de nederste 20 centimeterne opp fra bakken. Dette er et tiltak som for mange vil kreve stor innsats.

Sneglene trenger å gjemme seg bort om dagen (for å unngå tørke) og om vinteren (for å unngå kulde). Steinmurer med mange glipper mellom steinene og store, åpne komposter er eksempler på slike steder. Gjør en jobb av å fjerne slike ting. Komposten bør aller helst være lukket, men en binge laget av tre som står på et grusbelagt område fungerer også godt. Dette er også et tiltak som for noen vil kreve en stor innsats.

Sneglene har få preferanser i hvilke planter de vil spise på. de varierer kosten etter hva som er best tilgjengelig.  De elsker løvetann og mange ville planter. Eksempler på planter som ikke er så populære hos sneglene kan være roser og rododendron.

Snegler kan til en viss grad fysisk hindres i å komme til plantene man vil beskytte. Man kan sette opp et enkelt strømgjerde, og man kan sette opp en barriere på en kant av hagen der det kommer mye snegler, f.eks. fra et fuktig område eller en nabo som ikke bekjemper sneglene. Dersom man har planter i pallekarmer eller krukker kan man lage en barriere på kanten med f.eks. hønsenetting eller en kant som er formet som et 1-tall. Dette vil være vanskeligere for en snegl å forsere. Det selges forskjellige typer av gjerder i plantesentrene. Det er imidlertid svært viktig å sørge for jevnlig vedlikehold av en barriere for å få fullgod effekt. Hvis den settes opp men ikke etterses kan det fort bli steder der sneglene kommer seg rundt barrieren. Dette rådet krever både innsats og penger, men kan være effektivt hvis det stadig kommer nye snegler inn i hagen. Det er også viktig å være oppmerksom på at butikkene vil tjene penger på dette og selger produkter som har liten eller ingen funksjon i tillegg.

Dersom en dekker med bark vil sneglene ikke finne noe av interesse der, og stort sett holde seg unna bortsett fra når de legger egg. En må bare passe på at det ikke blir glipper under den duken en legger barken oppå, for det kan bli et godt gjemmested. Følg med!

Naturlige fiender
Ta vare på brunskogsneglens naturlige fiender. Hagedammer tiltrekker frosk, padder og fugler. Piggsvin spiser de små brunsneglene, enda en grunn til å ta godt vare på de. Hekker og bed med blomsterrike planter tiltrekker løpebiller og andre naturlige fiender. Treplanker eller takstein kan legges under hekken som skjul for løpebiller. Sneglene kan også skjule seg her og kan dermed lett plukkes sammen med eggene. Den tigerstripete boakjølsneglen er også en fremmed art og kan gjøre like mye skade på hageplanter. Denne bør bekjempes på lik linje med brunsnegler. Det er en myte at den spiser og bekjemper den brune.

Mekanisk bekjempelse

Snegleplukking er effektivt, men startes ofte for sent. Man bør begynne allerede om våren. Det er lurt å gå ut om kvelden eller morgenen. Da er sneglene mest aktive på grunn av at bakken er mer fuktig. Sneglene plukkes og avlives.

Det kan være praktisk å bruke en pølseklype eller engangshansker under plukkingen. Man kan kaste dem eller grave dem ned, men det kan være lurt å legge dem ut på en kontrollert plass som åte for andre brunskogsnegler. Om de i tillegg er marinert i nemaslug vil de spise av dette og smitteeffekten bidrar i bekjempelsen.  Brunskogsnegler blir tiltrukket av døde artsfrender og spiser på dem. Slike steder kan være fine sjekkpunkter for plukking og klipping senere.


Sneglene bør avlives på en mest mulig skånsom måte. Man bør bruke en metode som er rask og som ikke virker negativt inn på den øvrige naturen. Følgende metoder for å avlive kan dermed brukes:

 1. Klippe sneglen i to, rett bak hodet med en saks, spade eller annet redskap
 2. Ha dem i en beholder og helle kokende vann over
 3. Putte dem i en plastboks og legge den i fryseboksen ved minus 20 grader i ett døgn.

Kommunen tar sterk avstand fra avlivningsmetoder som bruk av salt, eddik, metaldehyd og ammoniakk. Det er også viktig å plukke riktige snegler. Snegler er i utgangspunktet nytteorganismer, idet de er viktige for nedbrytningen og omsetningen av dødt organisk materiale, fra så vel dyr som planter. Det bør etterstrebes å ta vare på innfødte arter som den sorte skogssneglen.

Dersom det ikke er åpenbart hvor sneglene holder til, kan man lokke dem frem til feller for og deretter plukke og avlive dem. Sneglene har god luktesans og tiltrekkes av mange forskjellige luktstoffer som kan brukes som åte. Vørterøl, oppklippede døde snegler og hundemat er noen eksempler som kan brukes i feller for å tiltrekke flere snegler for avliving. Fellene bør sjekkes en dag eller to etter de er satt ut. Feller er mest effektivt tidlig i vekstsesongen, kanskje fordi tilgangen på plantemateriale er noe mindre enn senere i sesongen. De er også mest effektive for store snegler, fordi de er mest på farten. Det finnes mange typer feller på markedet, og man kan også lage det selv. En gammel isboks er praktisk, der borrer man hull nede ved kanten og legger inn åte. Kun snegler kommer inn.

Dersom man kan finne eggene til brunskogsneglen er det veldig effektivt å avlive eggene. Brunskogsnegl legger egg i august-september. Eggene legges i hulrom i jorden, under blader, steiner, planker og råtne plantedeler, som for eksempel i kompostbinger. De er små hvite kuler med en liten sort prikk inni med en størrelse på 3-4 mm som legges i klaser. Avhengig av forholdene klekkes eggene etter to til fire uker. Legg gjerne ut noen små matter, keramiske fliser eller liknende som sneglene kan legge eggene under, følg med. Eggene kan drepes i kokende vann eller skvises med en stein eller lignende.

Biologisk bekjempelse

Biologisk bekjempelse er bekjempelse av skadegjørere uten bruk av giftige kjemikalier, men med bruk av levende organismer som er naturlige fiender av skadegjørerne. 

Nemaslug® er et biologisk preparat som består av nematoder (rundormer) som går inn i sneglene og dreper dem med en medbrakt bakterie. Siden brunskogsneglene er kannibaler vil de døde sneglene tiltrekke seg andre snegler og disse vil da også bli smittet med nematoder. Middelet skal være tilgjengelig for privathager og fås kjøpt på plantesentra og felleskjøpet.

Nemaslug® skal ha effekt på nettkjølsnegl og små brunskogsnegl. Det er tenkelig at preparatet kan ha effekt på andre snegler også. Dersom det blir kjent av Nemaslug® har en negativ økologisk effekt vil kommunen vurdere å ta avstand fra å bruke dette.

Nemaslug® kan løses opp i vann og vannes ut der det forekommer snegler, denne metoden har vist seg å ha liten effekt i hager. Det er derfor utviklet mer effektive metoder som utnytter sneglenes adferd. Siden Nemaslug® er mest effektiv på små snegler er det best å bruke preparatet vår og høst, når brunskogsneglene er små. 

Vi legger her frem to metoder som flere hageeiere har hatt gode erfaringer med.

Kannibalmetoden
Sivilagronom Torstein Mo har utviklet en metode som benytter seg av nematodene og sneglenes kannibal-adferd. Det er mange positive erfaringer med bruk av kannibalmetoden hos hageeiere, men i kontrollerte forsøk hos NIBIO (tidligere Bioforsk) er det så langt ikke klare effekter fra middelet på de store sneglene.  Av de små sneglene har de sett at 80 % av disse dør. Det er derfor anbefalt å bruke Nemaslug® når sneglene er små. Det vil si på våren og etter eggklekking på høsten. Kannibalmetoden utføres slik:

 1. Bland Nemaslug® med vann, havregryn, brød eller rester av ølbrygging kalt mesk. Ca. 1 ts til 1 liter vann på 20 °C
 2. La denne blandingen stå i skyggen i ca. 1 time før den skal brukes. Rør litt i blandingen innimellom. Denne kan deretter legges i tidligere nevnte "puber" laget av isbokser eller på skyggefulle steder der man vet sneglene liker seg.
 3. Og/eller samle mengder med snegler og klipp disse i to.
 4. Hell Nemaslugblandingen over sneglene. Rør rundt med en pinne eller lignende. La sneglene være i blandingen i 5 minutter for at nematodene skal trenge inn i sneglene.
 5. Legg ut de klipte sneglene med Nemaslug® på skyggefulle og fuktige steder(for eksempel under busker og trær). Man trenger ikke legge ut så mange på hvert sted.
 6. Andre snegler kommer og spiser av åtet og blir smittet. Etter noen dager svekkes sneglen, den beveger seg langsommere og dør.
 7. Nematodene og bakteriene har formert seg inne i sneglen og er klare for at nye brunskogsnegler skal komme.
 8. Nemaslug du ikke bruker opp med en gang kan oppbevares en viss tid i kjølekspet i tett boks. Nemaslug er ferskvare og må brukes innen kort tid.


Lecakule- og vørterølmetoden
Dersom man ikke vil plukke og klippe snegler kan man lage en felle med Nemaslug® blandet i vørterøl. Prinsippet er at sneglene skal drikke, få i seg Nemaslug® og gå ut igjen. Dette er derfor en drikkestasjon og ikke en felle for å fange sneglene. Metoden gjennomføres slik:

 1. Bruk en tom isboks, juicekartong eller lignende. 
 2. Boksen må være mørk da nematodene ikke tåler lys. Den kan eventuelt males. 
 3. Lag noen hull ca. 5 cm oppe i boksen så sneglene kommer inn og ut igjen. Hullene bør ikke være større enn ca. 15 mm. 
 4. Legg i ca. 2 cm med leca-kuler (så sneglene ikke skal drukne). 
 5. Bland ¼ ts Nemaslug® per flaske lunken vørterøl (0,33l). Eventuelt kan litt av vørterølet byttes ut med vann (Max 50 % vann). Erfaringsmessig har ufortynnet vørterøl best lokkeeffekt. 
 6. Det er viktig at det er alkoholfritt øl som brukes(gjæringsprosessen dreper nematodene i nemaslug). Ifølge de som har testet det ut foretrekker sneglene Ringnes vørterøl. 
 7. Hell blandingen over lecakulene, slik at det dekker. 
 8. Sett på lokk for å hindre lys og fordamping. Legg på stein. 
 9. Sett boksen et sted man forventer at det er snegler. 
 10. Inspiser og fyll etter med blandingen etter behov. 
 11. Rør rundt i boksen med pinne e.l. for å få fram øl-lukten. Slik får man også tilført oksygen til nematodene og rørt dem opp hvis de har falt til bunnen
   

Kjemisk bekjempelse

De fleste kjemiske midlene mot snegler som er tilgjengelig går ut på å tiltrekke seg snegler som så spiser middelet og blir forgiftet. Det er ulovlig å importere kjemiske plantevernmidler til Norge som ikke er godkjent av Mattilsynet. De som er tilgjengelig for hobbydyrkere er blant annet CurEra Snegl, Ferramol, Killer Snegledreper´n, SmartBayt og Snegledreper.

Alle midlene inneholder det aktive stoffet jernfosfat i varierende mengder. Når sneglene spiser jernfosfat mister de matlysten, gjemmer seg bort og dør. Dette stoffet er skadelig for andre sneglearter også, men skal ikke være skadelig for andre dyr enn snegler ved riktig bruk.

Et annet kjemisk middel som virker på brunskogsnegl er Sluxx. Dette er et stoff som kun er tilgjengelig for yrkesdyrkere med sprøytesertifikat og består også av jernfosfat, men i en sterkere dose. Den skal være ganske effektiv på brunskogsnegl, men tar livet av andre snegler også. Sluxx er for øvrig plassert i laveste faregrad både miljø- og helsemessig og det er godkjent til økologisk dyrkning av Mattilsynet.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her