Søndre Follo brannvesen logo

Søndre Follo brannvesen logo

  

Brannvesenet har flyttet inn i nye lokaler

Søndre Follo Brannvesen IKS har nå flyttet til nye lokaler i Ås.

Ny post- og besøksadresse:

Søndre Follo Brannvesen IKS
Drøbakveien 191
1430 ÅS 
Telefon: 64 93 79 70 (uendret) 
Telefax: 64 94 51 00 (ny) 
Generell epost: post@brannvesenet.com
  
Hvis det skulle være ønskelig med mer informasjon om oss så finner dere det på www.brannvesenet.com
 
Med vennlig hilsen
 
Ole Bjørn Kaasa
brannsjef