Forhåndsstemming i Ås kulturhus valget 2011

Forhåndsstemming i Ås kulturhus valget 2011

  

Bra interesse for forhåndsstemmingen

Etter den første uka hadde 50 personer avgitt forhåndsstemme i Ås kommune. Du kan blant annet forhåndsstemme i kulturhuset.
De fleste som har stemt er innbyggere i Ås, som synes det er greit å slippe køer på selve valgdagen. Noen er også bortreist selve valgdagen. Jo nærmere selve valgdagen man kommer, jo flere utenbygds avgir forhåndsstemme.