icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Andre nyttige sider   ›   Bjørnebekk asylmottak
Bjørnebekk asylmottak sommerbilde 2_640x268.jpg

Bjørnebekk asylmottak

Besøks - og postadresse:                    Kroerveien 50/52, 1430 Ås

Tlf.: 64 97 49 60

Besøksadresse til Heia:                        Furumoveien 24, 1430 Ås

Tlf.: 959 51 887

Arbeidstiden er fra kl.08.00 til 15.30.

Utenom arbeidstid og helgene er bakvaktordning. Tlf. 959 39 602

Om Bjørnebekk asylmottak

Bjørnebekk asylmottak er et statlig asylmottak som har vært drevet av Ås kommune siden juni 1999.

Tips en venn Skriv ut

Om Bjørnebekk asylmottak

Bjørnebekk asylmottak er et statlig asylmottak som har vært drevet av Ås kommune siden juni 1999.

Bjørnebekk avdeling Heia ble opprettet i august 2009 og har plass til 50 beboere.

Ås kommune har driftsavtale med Utlendingsdirektoratet (UDI) på til sammen 200 plasser.

Det er 10 ansatte i ulike stillinger. Arbeidsteamet jobber etter primærkontakt- modell. Vi har mottaksleder, helseansvarlig og informasjonsansvarlig som en del av arbeidsteamet.  Mottaket har samarbeid med en rekke kommunale og eksterne faginstanser.

Pr. mars 2013 bor det 193 beboere på mottaket. Disse er representert fra ca. 26 ulike nasjonaliteter. Det bor for tiden 46 barn som er i ulike aldre.

Beboere på Bjørnebekk asylmottak er asylsøkere og de venter på å få behandlet sin asylsøknad hos UDI. Noen av beboere venter på å få tildelt en bosettingskommune via Integrerings - og mangfoldsdirektoratet (IMdi), andre har fått endelig avslag på sin asylsøknad og vil reise hjem med Internasjonal organisasjon for migrasjon (IOM).

I mellomtiden kan de gå på norsk kurs, informasjonsprogram og være med på ulike aktiviteter både på mottaket og ute i lokalsamfunnet. Barn i skolealder går på skolen.

Det er et samarbeidsråd på mottaket som fungerer som et bindeledd mellom beboere og ansatte.

Både ansatte og beboere ønsker at mottaket skal være et trygt og inkluderende sted å bo.