Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Bergeutvalget besøker Bjørnebekk 18. november

Hensikten med besøket er å få informasjon om hvilke erfaringer Ås kommune har med å drive et asylmottak.

Justisdepartementet har satt ned et utvalg som skal vurdere organiseringen av og rammer for tilbud til personer som søker asyl i Norge. Gunnar Berge skal lede utvalget.
Bergeutvalget skal fremme et helhetlig forslag til hvilke tilbud som skal gis asylsøkere fra søknaden om asyl innleveres til bosetting eller retur. De ser spesielt på organiseringen og ansvarsfordelingen når det gjelder mottak i Norge.
Den norske modellen skal deretter sammenlignes med andre lands måter å organisere mottaksdrift på, og fordeler og ulemper med de ulike systemene skal drøftes.
 
Bergeutvalget vil besøke Bjørnebekk asylmottak den 18. november for å få informasjon om hvilke erfaringer Ås kommune har med å drive et asylmottak.
 
Følgende temaer vil bli tatt opp når Bergeutvalget kommer til Bjørnebekk:
 
-       Erfaringer med/kontakt med oppdragsgiver/sentrale myndigheter
-       Kommunenes stilling når det gjelder konkurranseutsetting av mottaksdrift
-       Anbefalinger/ønsker om endringer på områder innenfor mottaksdrift.
-       Områder der mottaket har utfordringer.
-       Eksempler på oppgaver/utfordringer man har strevd med som etter hvert har fungert bedre.