icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Ås 2009   ›   Individ og samfunn   ›   Beredskap og forsvar

Overordnet plan for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Ås kommune

Planen vedlagt tydeliggjør ansvarsforholdene ved en krise og skal sikre en god krisehåndtering.

Ås kommunes kriseplan (oppdatert 07.05.13) (DOC) (PDF)