Overordnet plan for samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i Ås kommune

Planen vedlagt tydeliggjør ansvarsforholdene ved en krise og skal sikre en god krisehåndtering.

Ås kommunes kriseplan (oppdatert 07.05.13) (DOC) (PDF)

Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no