Fotografi av dame som snakker i telefon

Fotografi av dame som snakker i telefon

  

Befolkningsundersøkelse om kommunereformen

Svarene Ås-innbyggerne gir, blir viktige for det videre arbeidet.

600 Ås-innbyggere vil i de nærmeste dagene få en telefon, med spørsmål om tilhørighet og veivalg i forbindelse med kommunereformen.

Blir du oppringt håper vi at du benytter muligheten til å uttale deg! Vi vil høre hva nettopp du mener om saken.

Om undersøkelsen

Du får en telefon fra Respons Analyse, som utfører undersøkelsen på vegne av Ås kommune.

Det tar omtrent fem minutter å svare på spørsmålene.