icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barn, unge og familie   ›   Barnevern

Barnevern

Barneverntjenesten

Om barneverntjenesten i Ås

Kontaktinformasjon

Kontortelefon: 64 96 22 33

Drøftingstelefon/ vakttelefon: 959 39 637

Besøksadresse: Moerveien 10, 3. etasje, 1430 Ås
Postadresse: Barnevernet i Ås, postboks 195, 1431 ÅsAlarmtelefon barn og unge.jpg 
barneverntjenesten@as.kommune.no 

Follo barnevernvakt i Ski
Telefon direkte: 917 19 615
Via politi: 64 85 16 00/ 02800

Virksomhetsinformasjon

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

De som kontakter barneverntjenesten kan få råd, veiledning, praktisk hjelp eller avlastning.

Terskelen for å kontakte barnevern skal være lav og du har rett til å være anonym.

Kart