icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Barnehage   ›   Kommunale barnehager   ›   Solbergtunet barnehage   ›   Aktuelt fra Solbergtunet
Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Barneteamet i Ås

Vi møtes i ulike barnehager eller i lokaler tilknyttet Nordby eller Ås helsestasjon.

Barneteamet
Helse- og sosialetaten
Enhet for forebyggende helse
 
For foreldre med barn i alderen 0-12 år bosatt i Ås kommune.
For fagpersoner som jobber med barn i alderen 0-12 år i Ås kommune.
 
HVEM 
Barneteamet er et fagteam i Ås kommune satt sammen av følgende fagpersoner med spesiell kompetanse på barn i alderen 0-12 år:
 
·         Helsesykepleier
·         Psykisk helsearbeider
·         Barnevernskonsulent
·         Spesialpedagog
 
 
Hvem kan bruke oss:
·         Foreldre i Ås kommune med barn i alderen 0-12 år
·         Fagpersoner i Ås kommune som jobber med barn i alderen 0-12 år
 
HVA 
Vi kan tilby:
·         Råd og veiledning
·         Faglige drøftinger
·         Veiledning i foreldrerollen
·         Vurdering av problemstillinger og sammensatte saker
·         Eventuelt hjelp til å henvise videre i hjelpeapparatet
 
Teamet har kunnskap og kompetanse på følgende:
·         Normalutvikling hos barn
·         Skjevutvikling hos barn
·         Kommunikasjon og samspill
·         Grensesetting
·         Barns behov for å bli sett, møtt og forstått
·         Psykiske lidelser hos barn og voksne
·         Forebygging av psykiske lidelser
·         Tverrfaglig samarbeid rundt barn som har foresatte med alvorlig psykisk eller somatisk sykdom
 
Tverrfaglige drøftinger kan foregå:
·         På et generelt nivå (der det gjelder mange eller er en generell problemstilling)
·         Med den/de det gjelder
·         Med samtykke fra den/de det gjelder
·         Anonymt
 
HVOR 
 
 
Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt.
Ring og gjør avtale med oss på telefon 64 96 22 40