icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Barnehager i Ås kommune

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og ungdom

Beskrivelse

 I Ås er det er 7 kommunale, 12 private barnehager og 2 private familiebarnehager. Barnehagene ligger i områdene; Kjærnes, Vinterbro, Nordby, Solberg, Ås sentrum og Kroer.

De kommunale barnehagene eies og drives av Ås kommune og har felles vedtekter.

Åpningstider
Kommunens barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.

De private barnehagene har egne åpningstider som skal fremkomme av vedtektene til hver enkelt barnehage.

Ferie- og fridager for kommunale barnehager
Jule- og nyttårsaften holder barnehagene stengt. Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår samt i dagene før påske. Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag.
Alle kommunens barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis samme datoer som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt.

Kommunens barnehager holder stengt i uke 28-29-30. Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 av ukene skal være sammenhengende.

De private barnehagene har egne ferie- og fridager som skal fremkomme av vedtektene til hver enkelt barnehage.

Målgruppe

Barn under skolepliktig alder, bosatt i Ås kommune.

 

Pris for tjenesten

Foreldrebetaling for et heltidstilbud i en kommunal barnehage er kr 2910 per måned.

 Ås kommunes foreldrebetaling.

Les mer om foreldrebetaling i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

Inntektsbasert oppholdsbetaling og søskenmoderasjon gis i alle kommunale og private barnehager/ familiebarnehager. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 eller flere.

Det betales for 11 måneder i året.

I tillegg til ordinær oppholdsbetaling betales det kostpenger til den enkelte barnehage.

Kommunestyret fastsetter satsene for kostpenger i de kommunale barnehagene.

 

aaa
Lover og forskrifter

Serviceerklæring

Serviceerklæring, dokumenter

Serviceerklæring kommunale barnehager
___


Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage fra august, jf. barnehagelovens § 12 a.
Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt i. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. Rett til plass fra august betyr at plassen må være disponibel for barnet i løpet av august. Det er tilstrekkelig at barnet er bosatt i kommunen ved oppstart i august, forutsatt at det er søkt til hovedopptaket. 

Prioritet ved opptak etter barnehagelovens § 13.
I samsvar med barnehagelovens § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester § 4-4 og § 4-12, har rett til prioritet ved opptak.

Les alle opptakskriterier for kommunale barnehager i vedtekter for kommunale barnehager.

___
Skjema

Søknadsfrist

Ås kommune har ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars og supplerende opptak resten av året. Søkere må benytte kommunens elektroniske søknadsskjema for søknad om barnehageplass i alle kommunale og private barnehager, samt familiebarnehager. Merk at det er ulike opptakskriterier for kommunale og private barnehager. Kommunale barnehager har felles vedtekter.

De som søker plass etter kommunale opptakskriterier hvor det stilles krav om dokumentasjon, må fortløpende levere dokumentasjonen til Oppvekst- og kulturetaten.

Etter å ha søkt barnehageplass via Ås kommunes nettsider skal søker motta en automatisk kvittering på epost. Det sendes ikke ut mer informasjon før et eventuelt tilbud.
Behandlingen av søknader til kommunale og private barnehager samordnes, men plassene i private barnehager tildeles av den enkelte barnehage utfra deres vedtekter og opptakskrets.
I hovedopptaket tildeles plasser som er ledige fra august.


Ås kommunes vedtekter for kommunale barnehager
Oversikt over kommunale barnehager i Ås
Oversikt over private barnehager i Ås

Saksbehandling

Klagemulighet

Ved hovedopptak kan søker med rett til barnehageplass klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom man ikke har fått sitt første eller andre ønske oppfylt.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Oppvekst og kultur
Telefon:64 96 21 01
Epost:ellen.benestad@as.kommune.no
Nettadresse:http://www.as.kommune.no
Postadresse:Boks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1
Åpningstid:08.00-15.00

Kontaktpersoner

Navn:Vigdis Bangen
Tittel:Fagkonsulent barnehage
Telefon:64 96 21 03
Epost:vigdis.bangen@as.kommune.no
Navn:Ellen Benestad
Tittel:Etatsjef Oppvekst- og kultur
Telefon:64 96 21 01
Epost:post@as.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2018-01-19 13:31
Gyldig til
2017-01-15