Barnehagene i Ås

Barnehage er en godkjent pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder.
Ås har 7 kommunale og 13 private barnehager.
I menyen til venstre finnes liste med utfyllende informasjon om alle barnehagene.

Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no