Logo alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpent helligdager og helger

2014-12-19
På virkedager er 116 111 tilgjengelige fra kl. 15.00 til kl. 08.00. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.
Kommunevåpen forside dyp rød

Justering av maksimalprisen i kommunale barnehager

2014-12-12
Maksimalprisen i kommunale barnehager justeres i tråd med prisveksten fra 1.januar 2015.
Les mer om prisjusteringen
Logo fortsatt foreldre

Kurs for foreldre etter samlivsbrudd

2014-01-24
Starter onsdag 26. februar 2014 kl. 15:00. Fortsatt Foreldre er et kurskonsept i regi av Barne, undom og familie direktoratet...
Les mer om kurs for foreldre etter samlivsbrudd...
Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no