Logo fortsatt foreldre

Kurs for foreldre etter samlivsbrudd

2014-01-24
Starter onsdag 26. februar 2014 kl. 15:00. Fortsatt Foreldre er et kurskonsept i regi av Barne, undom og familie direktoratet...
Les mer om kurs for foreldre etter samlivsbrudd...
Logo alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge har døgnåpent helligdager og helger

2012-12-20
På virkedager er 116 111 tilgjengelige fra kl. 15.00 til kl. 08.00. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.
Logo Frivilligsentral Ås

Har du et barn med en diagnose?

2012-01-03
Frivilligsentralen i Ås innbyr til en serie foredrag for foreldre som har barn med en diagnose, start 5. januar
Les mer om tilbudet til foreldre som har barn med diagnose...
Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no