Image-1

  

Arbeidsfremmende tiltak på asylmottaket

 

Vi har satt i gang flere yrkesrettede tiltak på asylmottaket, etter dialog med beboere hvor det er kommet frem ønsker om dette. Målet med prosjektet er å knytte sammen behovet for lokal produksjon og behovet for sysselsetningstiltak - gi en løsning som gagner deltagerne som er involvert og samfunnet ellers som helhet. Arbeidsprosjektet er lokalt forankret og bygger på at opplærte deltagere videre lærer nye deltagere med oppfølging fra lokale foreninger og organisasjoner. Dette er lokale prosjekt med potensiale til å bygges ut nasjonalt