icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Tjenester   ›   Omsorg   ›   Søke helse- og omsorgstjenester   ›   Ansatte enhet for forvaltningstjenester
  

Kontaktinformasjon

Hvor finner du oss

Vi holder til i underetasjen på Moer sykehjem i Tunveien 2.

Postadressen er:

Ås kommune
Enhet for forvaltningstjenester
Postboks 195
1431 ÅS

Vi som jobber her

Enhetsleder

 • Har det overordnede ansvar for at brukere får behandlet sine søknader om helse- og omsorgstjenester på en slik måte at vedtak blir fattet med riktig type tjeneste og omfang
 • Leder av tildelingsteam for sykehjemsopphold
 • Medlem av Boligtildelingsutvalget i kommunen

Gry Mathisen

Tlf. 64 96 25 05

Saksbehandler / sykepleier

Områder:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Middagslevering
 • Trygghetsalarm
 • Aktivitetssenter
 • Aktivitetssenter for personer med demens
 • Opphold i sykehjem

Medlem av tildelingsteam for sykehjemsopphold.

Hilde Landmark

Tlf. 64 96 25 95

Saksbehandler / sykepleier

Områder:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Middagslevering
 • Trygghetsalarm
 • Aktivitetssenter
 • Aktivitetssenter for personer med demens
 • Opphold i sykehjem
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Medlem av tildelingsteam for sykehjemsopphold.

Katrine Kleven

Tlf. 64 96 25 93

Saksbehandler / sykepleier

Områder:

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp
 • Middagslevering
 • Trygghetsalarm
 • Aktivitetssenter
 • Aktivitetssenter for personer med demens
 • Opphold i sykehjem

Medlem av tildelingsteam for sykehjemsopphold.

Karoline Steensgaard

Tlf. 64 96 25 91

Saksbehandler / vernepleier

Områder:

 • Praktisk bistand og opplæring
 • Støttekontakt
 • Ansvarsgrupper
 • Individuell plan
 • Bolig for personer med funksjonshemminger med heldøgns pleie og omsorg
 • Avlastning for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Dagtilbud for personer med funksjonshemning
 • Omsorgslønn
 • Henvendelser om informasjon om ansvarsgrupper

Tove Husborn

Tlf. 64 96 25 94

Saksbehandler / fysioterapeut

Tildeler tjenester om:

 • Fysioterapi
 • Ergoterapi/hjelpemidler

Linn Sandbæk-Skjørten

Tlf. 64 96 25 96

Saksbehandler / ergoterapeut

Tildeler tjenester om:
 • Fysioterapi
 • Ergoterapi/hjelpemidler

Birgitte Larsen

Tlf. 64 96 25 98

Fysioterapeuter Ingeborg Woll
Anne-Marit Kleven
Marta Wrzeszcz
Ergoterapeuter

Irene Dietrichson
Frøydis Fjellstad

Rådgiver IKT Helse og sosial

 • Fagsystemet Gerica
 • Koordinator for IPLOS
  (Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk)
 • Ansvarlig for elektronisk meldingsutveksling
 • Ansvarlig for informasjonssikkerhet

Tora Marie
O. Johansen

Tlf. 64 96 25 92

Innsatsteam

 • Tverrfaglig team bestående av sykepleier (Lise), ergoterapeut (Inger) og fysioterapeut (Marta).
 • Innsatsteamet kan bistå deg i å gjenvinne funksjon og mestre dagliglivet igjen om du har hatt en større endring.

Les mer om innsatsteamet.

 

Lise Bjerkeli
Tlf. 474 66 723

Inger B. Gundersen
Tlf. 474 66 721

Marta Wrzeszcz
Tlf. 959 39 634

 

Seniorkontakt / rådgiver velferdsteknologi

 • Kontaktpunkt for personer over 67 år uten omfattende kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Forebyggende hjemmebesøk
 • Velferdsteknologi

Les mer om seniorkontaktarbeidet.

 

Øystein Dale

Tlf. 474 66 750

Henvendelser / resepsjon

Mette Stensrud

Tlf. 64 96 25 90