Smartprisen 2010 logo

Smartprisen 2010 logo

  

Ann-Cecilie Hopøy kåret til årets oppfinner

Sykepleien, KS og Spekter kåret sykepleieren ved Moertunet som årets oppfinner for sitt smarte dusjhode med såperefill.

Dusjing kan være ubehagelig både for demente og lungepasienter. Dusjhode med ett-håndsgrep og innebygd såpeblanding vil mer enn halvere tiden under vann, tror Ann-Cecilie Hopøy, som har klekket ut årets oppfinnelse.

Hun har jobbet 25 år i eldreomsorgen og er i dag spesialsykepleier på Moertunet bofellesskap for demente. Der bor 24 mennesker fordelt på to hus, som igjen er fordelt på to grupper hver. Hver gruppe har et fellesrom med stue og kjøkken som danner en slags tunløsning tilknyttet seks beboerrom med bad.

Fagjuryen kjenner ikke til tilsvarende løsninger i eldreomsorgen, eller pasientrettet arbeid. Løsningen gir større kontroll for den som skal dusje pasienten.

Du kan lese mer på sykelpleien.no om prisvinneren som jobber på Moertunet.