Rundkjøring Aboretvegen og Drøbakvegen

Rundkjøring Aboretvegen og Drøbakvegen

  

Anleggsstart rundkjøring Arboretvegen og Fv152

Mandag 13. oktober starter Park og anlegg AS opp med arbeider i krysset Arboretvegen og Drøbakvegen (Fv 152).

Trafikkmønsteret vil derfor bli endret for alle trafikkanter. Det kan oppstå lange køer i rushtiden, så derosm du har muligheten, velg andre veier til og fra jobb.

Vær også oppmerksom på at det i perioder kan være manglende veibelysning på enkelte av de berørte veiområdene.

Vi oppfordrer alle å følge med på NMBUs egen side som viser framdriften i byggeprosjektene. Se denne linken.

(Foto: Kai Einar Tilley, NMBU).