icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Liaveien

Liaveien

Anleggsarbeid Dysterlia

Ås kommune bygger nye hovedledninger for vann og avløp i Parallellen, Liaveien, Solfallsveien, Grusveien, Fagerliveien og Parkveien. Arbeidene forventes å være ferdige medio november 2017.

Tips en venn Skriv ut

Ås kommune har etter anbudskonkurranse inngått kontrakt med entreprenørfirmaet Tune Graveservice AS som utførende entreprenør. Entreprenøren har riggplass ved tennisbanen i Idrettsveien og i Parallellen 42. 

De nye hovedledningene blir hovedsakelig bygget i kommunale veier. Det blir satt av nye stikkledninger for vann og avløp frem til tomtegrensen på de berørte eiendommene. Det settes krav til at stikkledninger skal legges om eller fornyes, med mindre tomteeier/fester fremlegger dokumentasjon på at eksisterende stikkledninger tilfredsstiller dagens standardkrav. Dokumentasjon kan være rørleggermelding eller TV-kjøring av stikkledningene. 

Arbeidene med utskifting av hovedledning for vann og avløp vil være ferdig medio november 2017.

Asfaltering av alle berørte veier vil bli utført i uke 45.

Kontaktperson hos entreprenøren Tune Graveservice AS: Bjørn Bekken, e-post: bjorn@tunegraveservice.no.

Kontaktperson Ås kommune: Jan Fredrik Aarseth, e-post: jan.fredrik.aarseth@as.kommune.no