icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Liaveien

Liaveien

Anleggsarbeid Dysterlia

Ås kommune bygger nye hovedledninger for vann og avløp i Parallellen, Liaveien, Solfallsveien, Grusveien, Fagerliveien og Parkveien. Arbeidene forventes å være ferdige i løpet av oktober 2017.

Tips en venn Skriv ut

Ås kommune har etter anbudskonkurranse inngått kontrakt med entreprenørfirmaet Tune Graveservice AS som utførende entreprenør. Entreprenøren har riggplass ved tennisbanen i Idrettsveien og i Parallellen 42. 

De nye hovedledningene blir hovedsakelig bygget i kommunale veier. Det blir satt av nye stikkledninger for vann og avløp frem til tomtegrensen på de berørte eiendommene. Det settes krav til at stikkledninger skal legges om eller fornyes, med mindre tomteeier/fester fremlegger dokumentasjon på at eksisterende stikkledninger tilfredsstiller dagens standardkrav. Dokumentasjon kan være rørleggermelding eller TV-kjøring av stikkledningene. 

Fra uke 17 vil arbeidet foregå i Liaveien og i Solfallsveien – begge veier i området ved Åslund Boligsameie. I tillegg foregår det noe småarbeid i de andre veiene som inngår i prosjektet. Ved stenging av vei vil omkjøringsmuligheter være skiltet. Fra uke 17 vil Liabakken bli åpnet som innkjøringsvei til eiendommene innerst i Liaveien. Muligheten for å benytte Liabakken til motorisert ferdsel gjelder så lenge skiltene er blendet.  

I begynnelsen av mai vil vi starte med asfaltering av veiene hvor ledningsanlegget er ferdigstilt og godkjent. Vi ber om forståelse for at veiene innen anleggsområdet har lavere standard enn normalt.

Kontaktperson hos entreprenøren Tune Graveservice AS: Bjørn Bekken, e-post: bjorn@tunegraveservice.no.

Kontaktperson Ås kommune: Jan Fredrik Aarseth, e-post: jan.fredrik.aarseth@as.kommune.no