icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Alle høringer
Vollskogen

Varsel om utvidelse av planområde for detaljregulering av Vollskogen

Det varsles med dette om en utvidelse av planområdet på 44,8 daa vest for det opprinnelige planområdet for detaljregulering av Vollskogen. Planområdet utvides også noe langs Nedre Pentagonvei. 

Frist for merknader og innspill er 02.10.2020 

Publisert: 14. september 2020
Raveien

Kunngjøring av kommunestyrevedtak – Klage på R-287 områdereguleringsplan for Ås sentralområde

Ås kommunestyre behandlet 17.06.2020 klage på områdereguleringsplan for Ås sentralområde (sak 42/20). Klagen gjaldt regulert påkobling av Raveien til ny rundkjøring på fv. 152. Klagen ble tatt til følge, og områdeplanen endres som følge av vedtaket.

Publisert: 10. august 2020
Hjort

Målsettinger for hjorteviltbestandene i Ås 2021 – 2025

Høringsfrist 1. september

Vi ber om tilbakemeldinger på målsettinger for utvikling av hjorteviltbestandene i Ås kommune 2021-2025, med hovedutvalgets endringer og tillegg.

Publisert: 29. juni 2020
Høring SMIL og NMSK

Strategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2020-2023

Høringsfrist 15. august

Ordningene tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) inngår i de økonomiske virkemidlene som gjelder for landbruket.

Publisert: 29. juni 2020
plan-rp1vn2Solbakken-Idrettsveien-1

R-324 Varsel om oppstart av detaljregulering for del av Solbakken

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering samt forhandlinger om utbyggingsavtale for «Del av Solbakken».

Frist for merknader og innspill er 21.08.2020. 

Publisert: 12. juni 2020
Ingress_planormåde

R-334 - Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering - Moerjordet (BKB2)

I medhold av plan og bygningsloven (PBL) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Moerjordet, nordre del.

Frist for merknader og innspill er 10.08.2020.

Publisert: 12. juni 2020