Energiseminaret 2021

Energiseminaret er et sted for å lære og oppdatere seg på hva som rører seg i energibransjen. Seminaret drives av den frivillige innsatsen til studenter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og alle med en interesse for energi, klima og utvikling er invitert til å dele Energiseminaret med oss!

Årets tema er HAVET - Sjøveien mot en grønn fremtid!
Jorda slik vi kjenner den står overfor store konsekvenser som følge av globale klimaendringer.
For å dempe ødeleggelsene vil et massivt skifte fra fossil- til fornybar energi spille en sentral rolle.
Norge har en lang kystlinje og lang erfaring innen marin teknologi. Havet holder på enorme mengder energi.
Hvordan kan vi utnytte fornybare ressurser til havs for å erstatte fossil energi når den fases ut?


Årets seminar avholdes 12.-13. mars i aud.max, men vil også avholdes digitalt!
Nå kan du altså få med deg seminaret live fra din stue.

For mer informasjon, les om oss på vår nettside og følg oss på facebook-siden vår.

Arrangør: Energiseminaret
: Samfunnet i Ås, aud.max
Tid: fredag 12. mars
Foredrag/konferanser
https://energiseminaret.com/